Liberty CCR

Completed Instructor Course for CCR Megalodon
14 kwietnia 2016
Demo Days 16/04/2016
19 lutego 2017
Pokaż wszystkie

Liberty CCR

Liberty is another CCR rebreather in my possession. A visit to the Divesoft factory showed me how to dynamically develops Liberty CCR and precision with which prepares each device for the customer. This how it should look like each factory and so should be prepared rebreather for sale worldwide. Large words of praise and thanks to the whole Divesoft team.Certainly it will be a collaboration that gives the possibility of continuous development and professionalism at every stage.
Ukończony kurs Instruktorski CCR Megalodon
14 kwietnia 2016
Szkolenia w standardzie IART
20 lutego 2017
Pokaż wszystkie

Liberty CCR

Liberty CCR to kolejny rebreather w moim posiadaniu. Wizyta w fabryce Divesoftu pokazała mi jak dynamicznie rozwija się Liberty CCR i z jaką precyzją przygotowuje się każdą jednostkę dla Klienta. Tak powinna wyglądać fabryka i tak powinien być przygotowany rebreather do sprzedaży. Duże słowa uznania i podziękowania dla całej ekipy Divesoftu. Z pewnością będzie to współpraca dająca możliwość ciągłego rozwoju i profesjonalizmu na każdym jej etapie.