IART Level 3

Na poziomie 3 uczestnik rozwija niezbędne umiejętności nurkowe, uczy się zaawansowanych technik oraz nabywa odpowiednią wiedzę niezbędną do bezpiecznego i odpowiedzialnego wykonywania nurkowań dekompresyjnych z obiegiem zamkniętym, przy użyciu różnych mieszanek dennych (np Trimix). Kurs przygotowuje uczestnika do prowadzenia bezpiecznych i odpowiedzialnych nurkowań dekompresyjnych z Trimixem do maksymalnej głębokości 90m.